• พฤษภาคม 11, 2021

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา ฉบับมือใหม่

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา  ชนิดของปลาแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ตามหลักวิวัฒนาการของปลา   ฤดูกาลหาปลาในแม่น้ำอิง  หรือ  หนองน้ำสำคัญมากเกี่ยวกับ  การอพยพของปลา คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการล่าปลาจะมีความรู้เรื่องฤดูกาล  คือ แบ่งเป็นกลุ่มปลากระดูกแข็ง   กลุ่มปลากระดูกอ่อน 

กลุ่มปลาปากกลม

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา ปลากระดูกแข็ง

ปลากระดูกแข็ง พบได้ทั้งในน้ำจืด  และ  น้ำเค็ม  เป็นโครงสร้างกระดูกแข็งทั้งหมด ก้านและครีบอาจเป็นกระดูกอ่อน  หรือ  กระดูกแข็งก็ได้  มีฟันตาหน้าขนาดใหญ่   หายใจทางเหงือก  หัวใจมี 2ห้อง

เม็ดเลือดแดงเป็นนิวเคลียส เส้นประสาทและสมองมี 10 คู่ ปฏิสนธิภายนอกออกลูกเป็นไข่  และแบ่งออกได้ 2 กลุ่มย่อย
1. Actinopterygii
2.Sarcopterygii  แยกออกเป็น Actinista และ Dipnoi
ปลากระดูกแข็ง  ส่วนใหญ่ที่พบในปัจจุบัน ดำรงชีวิตในน้ำ โดยอาศัยแก๊สออกซิเจน โดยการพัฒนาถุงลมไปทำหน้าที่เป็น  ปอด และครีบอกมีวิวัฒนาการเป็นขาในสัตว์บก

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา ปลากระดูกอ่อน

ปลากระดูกอ่อน   เป็นชั้นปลาจำพวกหนึ่ง     ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยเซลล์    กระดูกอ่อนอย่างเดียว มีหินปูนประกอบบางส่วน    ส่วนมากเหงือกแยกออกเป็น   5 ช่อง  ปลาประเภทนี้พบได้โดยทั่วโลกประมาณ 800 ชนิด เป็นปลากินเนื้อส่วนมากอยู่ในทะเล   ในน้ำจืดน้อยมากที่จะพบเพียงไม่กี่ชนิด   ปลากระดูกอ่อนส่วนใหญ่    มีรูปร่างยาวเรียว ยกเว้นแต่ปลากระเบน    ประโยชน์ต่าง ๆ ของร่างกายปลากระดูกอ่อนใช้ทำเครื่องหนัง   เครื่องประดับอาวุธ   ได้แก่   ปลาฉลาม ปลากระเบน

การล่าปลา ปลาปากกลม

ปลาปากกลม   ปลาที่ไม่มีกระดูกขากรรไกร มีลักษณะโบราณคาดว่ามีบรรพบุรุษเป็นพวก Ostracoerms ที่มีชีวิตอยู่หลายร้อยปี  มีโครงสร้างกระดูกอ่อน    ลำตัวยาวคล้ายปลาไหล   ไม่มีเกล็ด    มีเมือกมาก ไม่มีแกนเหงือก     จะมีลักษณะเป็นถุง เรียก marsipobranch  ทั่วโลกมี 35 ชนิด เป็นปลาที่มีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อการวางไข่ โดยขึ้นวางขึ้นวางไข่ในน้ำจืด แล้วกลับมาลงเจริญวัยหากินในทะเล ตัวโตเต็มวัย มีอวัยวะครึ่งวงกลม ช่วยการทรงตัวด้านข้าง ชนิดที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่ จะหากินเป็น อิสระ

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลา ในแหล่งลุ่มแม่น้ำ

ชนิดปลา และวิธีการล่าปลาใน แหล่งลุ่มแม่น้ำ เริ่มต้นจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เป็นทักษะอย่างหนึ่งของคนล่าปลา ไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืด และปลาจากทะเลน้ำลึก เพื่อเตรียมตัว อุปกรณ์สำหรับการล่า เช่น ปอใบมน ดอกจะร่วงช่วงเดือนมกราคม ปลาใหญ่ ๆ เช่น ปลาค้าวจะกินเบ็ดในช่วงนี้ เพราะคือช่วงที่ปลา จะต้องอพยพลง ไปสู่แม่น้ำโขง

เหยื่อหาปลา  เหยื่อที่ใช้ในการหาปลาอย่าง ไส้เดือน    ในบริเวณที่มีเหยื่อปลา มักจะมีปลามากินเหยื่อ   อย่างแน่นอน    การสังเกตสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็สำคัญ   เช่น   การสังเกตว่าริมแม่น้ำอิงมี เครือหนอดน้ำขึ้นหรือไม่    ปลาตะเพียนชอบกินใบ และยอดของเครือหนอด

ความเชื่อ เรื่องความเชื่อใน การออกไปหาปลา เช่น    ถ้าออกไปล่าปลา แล้วเจอพระสงฆ์  วันนั้นทั้งวันจะไม่ได้ปลา ความเชื่อเหล่านี้เล่าต่อกันมาบางคนเชื่อ เพราะมีประสบการณ์เกี่ยวกับตนเอง

เครื่องมือ  ปัจจุบันมีการประยุกต์เครื่องมือ ชนิดปลา และวิธีการล่าปลาจากต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม  เช่น กระตั้ม เครื่องมือการดักปลา  ที่ได้ความรู้มาจาก คนอีสาน จ๋ำหลวง-จ๋ำขนาดใหญ่ ใช้ดักปลาในแม่น้ำ ในหน้าที่มีน้ำหลาก ประยุกต์มาใช้ จั๋วขนาดปกติ วิธีการ หาปลา และการใช้เครื่องมือ   ก็ต่างกันแต่ละชุมชน  ด้วยวิธีการล่าปลาที่หลากหลาย จากการล่าปลาเล็กจนไปถึงการล่าปลา  ที่มีขนาดใหญ่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับฤดูกาล   ของธรรมชาติ  เช่น  น้ำขึ้น  น้ำลด น้ำนิ่ง น้ำไหล รวมทั้งการสังเกตธรรมชาติ   ประสบการณ์จะกลั่นกรองทักษะ   โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ   เช่น  ไผ่  หวาย  ต้นอ้อ  เป็นต้น

บางคนจะมีเทคนิคการล่า ชนิดปลาและวิธีการล่าปลา   มีความสามารถพิเศษ   เช่น   การใช้หินถ่วง ในการใช้เบ็ดปลาค้าว เพื่อให้เบ็ดจม  ถึงพื้นน้ำ  ไม่เคลื่อนไหว   ในปัจจุบันก็ยังมีคนนิยมล่าปลาอย่างต่อเนื่อง     แต่จำนวนของปลาลดน้อยลง    ที่เทียบกับความเท่าเทียมของปลา     จึงมีการแบ่ง บริเวณการล่าปลา   โดยจะกำหนดเฉพาะเครื่องมือ  และ   เบ็ดแต่ละชนิด   ไม่มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

ชนิดและวิธีการล่าปลาในแหล่งลุ่มแม่น้ำ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดรีวิวการล่าปลาหรือความรู้แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> kungfu-toa ขอบคุณที่รับชมจร้า