• June 9, 2021

Know

Know รู้หรือไม่ ก่อนที่ประเทศไทยจะมีจังหวัด 77 จังหวัดเหมือนตอนปัจจุบันนี้ ต้องย้อนกลับไปในช่วงสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ระบบมณฑลเทศาภิบาลถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2476 ทำให้จังหวัดกลายเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคระดับสูงสุด และตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ก็ได้มีการจัดตั้งจังหวัดเพิ่มเติมอีกหลายแห่ง โดยมีการตัดแบ่งอาณาเขตบางส่วนจากจังหวัดที่มีขนาดใหญ่กว่า ดังนี้ พ.ศ. 2515 ได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนของ จ.อุบลราชธานี มาจัดตั้งเป็น จ.ยโสธร พ.ศ. 2520 ได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนของ จ.เชียงราย มาจัดตั้งเป็น จ.พะเยา พ.ศ. 2525 ได้มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนของ จ.นครพนม มาจัดตั้งเป็น จ.มุกดาหาร พ.ศ. 2536 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดขึ้นมาพร้อมกัน 3 จังหวัด คือ จ.หนองบัวลำภู (แยกจาก จ.อุดรธานี) จ.สระแก้ว (แยกจาก จ.ปราจีนบุรี) และ จ.อำนาจเจริญ (แยกจาก จ.อุบลราชธานี) พ.ศ. 2554…

Read More