• May 19, 2021

เกล็ดความรู้

เกล็ดความรู้ เบื้องต้นการเลี้ยงแกะ เกล็ดความรู้ การเลี้ยงแกะของเกษตรกรส่วนใหญ่ เน้นเป็นอาชีพเสริมนอกจากการทำสวน ลักษณะการเลี้ยงส่วนใหญ่ จึงเป็นเลี้ยงที่ปล่อยไปตามธรรมชาติ เพราะแกะสามารถหากินเองได้ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง อย่างเป้าหมายการเลี้ยงแกะ ให้ผลผลิตได้เร็วกว่าเลี้ยงโค มีขนาดตัวที่เล็กใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย เลี้ยงดูได้ง่าย ให้ผลผลิตทั้ง หนัง ขน จำนวนลูกในการหย่านมได้เร็ว และสูงขึ้นเกือบทุกปี ลดช่วงห่างการหย่านมของลูก จาก 10-12 เดือน เป็น 7-8 เดือน การดูแลการจัดการในการผสมพันธ์ค่อยข้างง่ายกว่า เลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น  ลักษณะการกินอาหาร สามารถกินหญ้าได้หลากหลาย ชนิดมาก และพุ่มไม้ต่าง ๆ มีนิสัยชอบเลือกหญ้า  หรือทานพืชที่ลำต้น ชอบกินหญ้าที่งอกขึ้นมาใหม่ ๆ เพราะทำให้ทานได้ง่าย ซึ่งอาจจะเลี้ยงแกะในสวน   หรือ พืชผัก ต่าง ๆ  แต่ต้องเป็นหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว จึงจะปล่อยให้แกะ เข้าไปหากินที่สวนก่อนก็ได้ รอให้ใบแห้งก่อน การที่ปล่อยแกะ เข้าไปกินผักที่ยังสด ๆ ยังไม่รอให้แห้งก่อน อาจทำให้แกะท้องอืด เกล็ดความรู้ เพราะกินหญ้าผักที่มีไฟเปอร์สูง แกะจะเดินเลาะกินวนเวียน…

Read More