• June 3, 2021

สารคดีสัตว์โลก

สารคดีสัตว์โลก เสือซีต้าห์ CHEETAH สารคดีสัตว์โลกเป็นเสือชนิดหนึ่งเป็นเสือที่ไม่ส่งเสียงคำราม อาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้าสะวันนา เสือซีต้าห์นั้นวิ่งเร็วมาก 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ได้จัดเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก มีความสามารถพิเศษ การโค้งง้อตัวในการกระโดดวิ่งไปได้ไกลกว่าสัตว์ตัวอื่น ซึ่งในปัจจุบันเสือซีต้าห์นั้นลดจำนวนลงในทวีปเอเชียโดยสิ้นเชิง  เหลือเพียงในอิหร่านนั้นไม่ถึง 20 ตัว ส่วนของทวีปแอฟริกานั้นมีอยู่ 4,000ตัว  ซีต้าห์นั้นขึ้นชื่อของเรื่องความเร็วเป็นอย่างมากได้ทำสถิติสูงสุดในตอนนี้ 112 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฃ ร่างกายของซีต้าห์ นั้นจะร้อนขึ้นมากขณะ ที่วิ่งด้วยความเร็วที่สูง การระบายความร้อนในร่างกายนั้นยังไม่สู้พวกกาเซลล์หรือแพะ จากการทดลองครั้งซีต้าห์นั้นได้วิ่งด้วยระยะทางไกล สารคดีสัตว์โลก แล้วนั้นอุณหภูมิของร่างกายนั้นสูงขึ้นถึง 40.5 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุผลนี้ซีต้าห์จึงวิ่งด้วยระยะทางที่สั้น แต่การวิ่งนั้นเร็วมาก ๆ   สารคดีสัตว์โลก เสือซีต้าห์ สารคดีสัตว์โลกเสือซีต้าห์นั้นเป็นอีกหนึ่งราชาแห่งนักล่าด้วยลักษณะลายตัวที่แปลกตาจากเสือสายพันธุ์อื่น ๆ เป็นจุดที่กลบรอยเส้นที่เชื่อมต่อกันบริเวณที่เป็นเส้นพาดหลังที่ยาว ซีต้าห์ชอบอาศัยอยู่เพียงลำพัง หรือผู้ที่เป็นพี่น้องกันยังเล็กอยู่ก็จะรวมกลุ่มกัน มีอาณาเขตที่ใช้พื้นที่การอาศัยร่วมกันการล่าก็เช่นกัน   ด้วยความสารถพิเศษที่ใช้ความเร็วได้ถึง80 ไมล์ต่อชั่วโมง แต่นั้นจะวิ่งได้ในระยะที่สั้น จะใช้ความเร็วเหล่านี้ที่มีคือการล่าเหยื่อ มาเป็นอาหาร เช่น กวางที่มีขนาดพอเหมาะ  ผู้ที่ฝึกสัตว์เลี้ยงนั้นยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เสือซีต้าห์สามารถฝึกให้เป็นสัตว์ที่เชื่องได้ ชอบอาศัยอยู่ที่ทุ่งหญ้าที่แห้งแล้ง การกำหนดอาณาจักรนั้นคือการที่ใช้ปัสสาวะเป็นตัวกำหนดเหมือนสัตว์ตัวอื่น ๆ โดยการล่านั้นชอบอยู่ในที่ ๆ…

Read More