• June 1, 2021

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ประเทศไต้หวัน (TAI WAN) ประวัติศาสตร์ ของประเทศไต้หวัน เป็นรัฐไม่ทางการไม่รับรองอย่างเป็นทางการ มีองค์ประกอบของ 5 เกาะ คือ อูชิว จินเหมิน ไต้หวัน  เผิงหู หมาจู่  เกาะไต้หวันนั้นเป็นพื้นที่เดิมที่มีคนจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยร่วมอยู่ด้วย ได้เดินทางเข้ามาในยุคสำรวจเมื่อศตวรรษที่ 17  ราชวงศ์หมิงได้ชองอำนาจแทนที่ เจิ้ง เฉิงกง     ราชวงศ์ได้ชิงปราบปรามเข้ามายังอาณาจกรของตงเหนิง และได้เข้าครอบครอง ไต้หวันเป็นผลสำเร็จ ไต้หวันจำกลายเป็นมลฑล หนึ่งของประเทศจีน ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นเมืองขึ้นของประเทศจีนนั้นเอง การปกครองของรัฐบาลจีนนั้น ประวัติศาสตร์ หรือว่าไต้หวันนั้นได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากของการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยมีการเลือกตั้งและการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น ในศตวรรษที่ 20 ไต้หวันจึงการเป็นประเทศที่การพัฒนานั้นแบบก้าวกระโดด ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งแห่งการพัฒนารของสี่เสือแห่งทวีปเอเชีย ประวัติศาสตร์  ด้วยอุตสาหกรรมที่ล้ำหน้า มีเศรษฐกิจที่ใหญ่โต มีผู้ที่จะร่วมลงทุนเป็นอย่างมาก ทำให้เงินหมุนวัยนในประเทศนั้นเคลื่อนตัวเป็นอย่างดี จากการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง เข้ามามีบทบาทสำคัญของเศรษฐกิจโลก  ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ไต้หวันเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก ทั้งในการร่วมมือของทางเศรฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ประวัติศาสตร์ ไต้หวัน   ประวัติศาสตร์ การปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบ โดยการบริหารประเทศของ หลี่ เติงฮุย นั้นคือการสนับสนุนการเคลื่อนไหลของเอกราชของไต้หวัน…

Read More